L e s e t r e e t

Nettbasert

Tilgjengelig for PC, Mac og alle typer nettbrett

Brukervennlig

Intuitivt grensesnitt gjør programmet enkelt å bruke

Begge målformer

En lisens gir tilgang til både bokmål- og nynorskversjoner

Rimelig pris

En lisens gir tilgang til begge moduler, til bruk for alle skolens elever, både på skolen og hjemme.

Hva er Lesetreet?

Lesetreet er et pedagogisk dataprogram som består av to moduler:

Lesetreet, lese- og skrivedrill er et program som hjelper elevene dine med å øve på helordslesing (ortografisk avkoding). Ved å lese et ord flere ganger, vil elevene etter hvert kjenne igjen ordet som et ordbilde. Det gjør at elevene slipper å stave seg gjennom ordet og de vil kunne lese raskere og mer nøyaktig. De vil etter hvert kunne bygge seg opp et lager av kjente ordbilder.

Lesetreet gir også god trening i å lære å skrive ordene riktig.

I alle klasser er det elever som strever med lesingen, enten det skyldes dysleksi, lese- og skrivevansker eller konsentrasjonsvansker. Disse elevene trenger gjentatte repetisjoner for å lære å gjenkjenne ordene som ordbilder.

Lesetreet er et godt verktøy for deg som pedagog til å gi elevene dine en enkel måte å trene på lesing og skriving.

Lesetreet, grunnleggende norsk, er et program som hjelper elevene dine med innlæring av ord og begreper og enkel grammatikk. Her kan elevene få rikelig med øvelse i å lære substantiver og å bøye substantivene riktig. Ord og setninger er innlest og er illustrert av vår egen illustratør.

Grunnleggende norsk passer for alle som trenger å øve ekstra på lesing, skriving og enkel grammatikk.

Lesetreet er et verktøy innen lese- og skrivetrening som er enkelt, strukturert og lett å ta i bruk. Programmet har mange fornøyde brukere både i grunnskolen, voksenopplæringen og i undervisningen av minoritetsspråklige.

Lesetreet har både bokmål og nynorsk målform.

Hvorfor bruke Lesetreet?

Lesetreet har rikelig med oppgaver som hjelper elevene dine til å trene på lese- og skriveferdigheter og enkel grammatikk. Målet er at elevene skal lære seg å lese ordene som ordbilder.

Flere forskere peker på nødvendigheten av at elevene behersker automatisk ordgjenkjenning (helordslesing) for å kunne forstå og tilegne seg det de leser. Ved jevnlig trening, vil elevene bygge seg opp et lager av ordbilder i hukommelsen, og de vil gjenkjenne ordene raskere og mer nøyaktig.

Lesetreet er et godt verktøy for elevene dine til å øve jevnlig i korte økter, både på skolen og hjemme. Det er enkelt for deg som pedagog å tilpasse oppgaver og mengde.

Les mer om Pedagogisk grunnlag her.

Hvordan bruke Lesetreet?

Lesetreet er et nettbasert program hvor elevene logger inn via Feide. Skoler som ikke har Feide, vil få tilsendt en lisensnøkkel. Lesetreet er intuitivt og enkelt å ta i bruk.

Brukerveiledning til Lesetreet, lese- og skrivedrill finner du her.
Brukerveiledning til Lesetreet, grunnleggende norsk finner du her.

Ønsker du å bestille tilgang til Lesetreet? Du finner bestillingsskjemaet her.


Lesetreet, lese- og skrivedrill

Her kan du lese mer om Lesetreet, lese- og skrivedrill, og se hvordan programmet er bygget opp.

Les mer »

Lesetreet, grunnleggende norsk

Her kan du lese mer om Lesetreet, grunnleggende norsk, og se hvordan programmet er bygget opp.

Les mer »
«Som lærer har jeg brukt Lesetreet i flere år, og som spesialpedagog i PP-tjenesten i Skien er det flott å kunne anbefale et slikt verktøy til skolene. Mange skoler i kommunen har tatt det i bruk, og jeg hører bare godord fra begeistrede lærere. Det er superenkelt å lære seg, og elevene liker å jobbe med det.

Lesetreet inneholder utrolig mange oppgaver, men har likevel et ryddig design. Til og med mulighet for å trene lesing av høyfrekvente ord og repetert lesing finnes i tillegg til varierte lese- og skriveoppgaver. Lesetreet har, pedagogisk sett, også lykkes med å lage en god struktur på innholdet, og det er også mulig med personlige tilpasninger.

Ortografisk avkoding og helordslesing er viktige elementer i leseutviklingen for alle elever og ikke minst svært nødvendig å trene grundig på for elever med lese- og skrivevansker».

(PLH, Skien kommune)