L e s e t r e e t

Nettbasert

Tilgjengelig uten nedlasting for PC og alle typer nettbrett

Brukervennlig

Intuitivt grensesnitt gjør programmet enkelt å bruke

Begge målformer

En lisens gir tilgang til både bokmål- og nynorskversjoner

Rimelig pris

En lisens gir tilgang til begge moduler, til bruk for alle skolens elever, både på skolen og hjemme.Hva er Lesetreet?

Lesetreet, lese- og skrivedrill, er et dataprogram som hjelper den enkelte med å øve inn den ortografiske avkodingen av ordene. Ortografisk avkoding vil si at en tar utgangspunkt i hele ordet og avkoder ordet direkte (helordslesing). Lese- og skrivedrill passer for alle elever som trenger litt ekstra øving med lesing og skriving.

Lesetreet, grunnleggende norsk, er et dataprogram som hjelper elevene med innlæring av ord og begreper, samt enkel grammatikk. Lesetreet fokuserer på substantiv og verb innen totalt 39 temaer. Alle ordene er illustrert av vår egen illustratør. Ordene blir lest opp for eleven. Grunnleggende norsk passer for elever som trenger ekstra øvelse med lesing, skriving og enkel grammatikk eller for minoritetsspråklige elever, både barn og voksne.

Både Lesetreet, Lese- og skrivedrill og Grunnleggende norsk, har bokmål og nynorsk målform.

Hvorfor bruke Lesetreet?

Flere forskere peker på nødvendigheten av at elevene behersker automatisk ordgjenkjenning (det ortografiske stadiet) for å kunne forstå og tilegne seg det en leser. Når eleven har bygget seg opp et lager av ordbilder i hukommelsen, vil en kunne identifisere ordene hurtigere og mer nøyaktig. De kognitive ressursene vil dermed kunne benyttes til å forstå hva en leser. Den ortografiske strategien er også nødvendig for å kunne skrive ikke-lydrette ord rett.

Lesetreet er et verktøy til å nå det ortografiske stadiet.

Les mer om pedagogisk grunnlag i egen fane.

Hvordan bruke Lesetreet?

Vi oppfordrer alle skoler, som har mulighet til det, til å bruke Feideinnlogging. Skoler som ikke har Feide, vil få tildelt en lisensnøkkel som gir enkel tilgang.


IKT er et nyttig hjelpemiddel for å øve opp lese- og skriveferdighetene. Pedagogiske programmer kan være motiverende for mange elever. Lesetreet er et enkelt og brukervennlig program innen lese- og skrivetreningen. For å bli god til å lese og skrive, er det nødvendig å øve mye. Lesetreet gjør det enkelt å øve!Lesetreet, lese- og skrivedrill

Lesetreet, lese- og skrivedrill, er et pedagogisk dataprogram som hjelper den enkelte med å øve inn den ortografiske avkodingen av ordene. Ortografisk avkoding vil si at en tar utgangspunkt i hele ordet og avkoder ordet direkte (helordslesing). Ved å lese et ord flere ganger, vil en etter hvert kjenne igjen ordet som et ordbilde. Det gjør at en slipper å stave seg gjennom ordet og en vil kunne lese hurtigere og mer nøyaktig. En vil etter hvert kunne bygge seg opp et lager av kjente ordbilder.

Les mer »

Lesetreet, grunnleggende norsk

Lesetreet, grunnleggende norsk, er et pedagogisk dataprogram med oppgaver rettet mot utvidelse av ordforråd og begreper innen ulike temaer, som mennesker, dyr, bolig, mat, i alt 39 kategorier. Programmet tar også for seg enkel grammatikk. Grammatikkoppgavene viser hvordan substantivene bøyes i entall og flertall og hvordan verbene bøyes i rett tid. Innenfor hvert tema finnes en faktatekst som omhandler temaene. Faktatekstene egner seg godt til lesetrening og samtale.

Les mer »

Dette mener brukerne om Lesetreet