L e s e t r e e t

Lesetreet har vært åpent for gratis bruk fram til påske. Vi håper dere har hatt god nytte av programmet i denne perioden.

Vi ønsker å gi skolene et godt tilbud for videre bruk. Skoler som bestiller nå, vil få bruke Lesetreet gratis ut skoleåret 2019/2020 og betaler for skoleåret 2020/2021. Det er en rimelig pris, kr 2 800,- (eks. mva.) for begge moduler, Lese- og skrivedrill og Grunnleggende norsk. Prisen gjelder ett års abonnement. Lisensen gjelder for alle skolens elever både på skolen og hjemme. Små skoler (under 50 elever) gir vi 50% rabatt.


Klikk her for å bestille Lesetreet

Nettbasert

Tilgjengelig uten nedlasting for PC og alle typer nettbrett

Brukervennlig

Intuitivt grensesnitt gjør programmet enkelt å bruke

Begge målformer

En lisens gir tilgang til både bokmål- og nynorskversjoner

Rimelig pris

En lisens gir tilgang til begge moduler, til bruk for alle skolens elever, både på skolen og hjemme.Hva er Lesetreet?

Lesetreet, lese- og skrivedrill, er et pedagogisk dataprogram som hjelper den enkelte med å øve inn den ortografiske avkodingen av ordene. Ortografisk avkoding vil si at en tar utgangspunkt i hele ordet og avkoder ordet direkte (helordslesing).

Lesetreet, grunnleggende norsk, er et pedagogisk dataprogram rettet mot innlæring av ord og begreper, samt enkel grammatikk. Fokus i første omgang er innlæring av substantiv og verb innen ulike temaer, som mennesker, dyr, bolig, mat, i alt 39 temaer. Ordene følges av bilde og tale.

Både Lesetreet, Lese- og skrivedrill og Grunnleggende norsk, har bokmål og nynorsk målform.

Hvorfor bruke Lesetreet?

Flere forskere peker på nødvendigheten av at elevene behersker automatisk ordgjenkjenning (det ortografiske stadiet) for å kunne forstå og tilegne seg det en leser. Når eleven har bygget seg opp et lager av ordbilder i hukommelsen, vil en kunne identifisere ordene hurtigere og mer nøyaktig. De kognitive ressursene vil dermed kunne benyttes til å forstå hva en leser. Den ortografiske strategien er også nødvendig for å kunne skrive ikke-lydrette ord rett.

Lesetreet er et verktøy til å nå det ortografiske stadiet.

Les mer om pedagogisk grunnlag i egen fane.

Hvordan bruke Lesetreet?

Lesetreet er tilknyttet Feide. Alle Feide-brukere kan logge inn i Lesetreet ved bruk av Feide-innlogging.
For skoler som ikke bruker Feide-innlogging, er det enkel tilgang til Lesetreet via linken: htpps://lesetreet.no
Hver enkelt skole har en unik lisensnøkkel.

Tast inn lisensnøkkelen eller legg den til i adressefeltet (https://www.lesetreet.no/lisensnøkkel). Lisensnøkkelen er den samme så lenge skolen abonnerer på Lesetreet.

For nye brukere: Bestill Lesetreet ved å benytte bestillingsskjemaet under fanen "Bestilling" i øverste rad på nettsiden, så vil vi sende lisensnøkkelen snarest.

En lisens gjelder for alle skolens elever, både på skolen og hjemme.

Lesetreet kan brukes på PC, Mac og alle typer nettbrett.


IKT er et nyttig hjelpemiddel for å øve opp lese- og skriveferdighetene. Pedagogiske programmer kan være motiverende for mange elever. Lesetreet er et enkelt og brukervennlig program innen lese- og skrivetreningen. For å bli god til å lese og skrive, er det nødvendig å øve mye. Lesetreet gjør det enkelt å øve!Lesetreet, lese- og skrivedrill

Lesetreet, lese- og skrivedrill, er et pedagogisk dataprogram som hjelper den enkelte med å øve inn den ortografiske avkodingen av ordene. Ortografisk avkoding vil si at en tar utgangspunkt i hele ordet og avkoder ordet direkte (helordslesing). Ved å lese et ord flere ganger, vil en etter hvert kjenne igjen ordet som et ordbilde. Det gjør at en slipper å stave seg gjennom ordet og en vil kunne lese hurtigere og mer nøyaktig. En vil etter hvert kunne bygge seg opp et lager av kjente ordbilder.

Programmet gir også god trening i å lære å skrive ordene rett. Lesing og skriving av ikke-lydrette ord krever at elevene mestrer den ortografiske strategien.

Lesetreet, lese- og skrivedrill, retter seg mot elever i grunnskolen. De enkleste oppgavene kan brukes helt ned på 1. og 2. trinn. Programmet kan brukes i hele klasser, i grupper og en-til-en. I hel klasse kan Lesetreet brukes som en av flere oppgaver i et lese- og skrivekurs og også i stasjonsundervisning. Lesetreet kan brukes i grupper ved hjelp av en interaktiv tavle. Elevene kan bruke Lesetreet enkeltvis som en av oppgavene i et intensivt og tilpasset lesekurs eller til daglig øving.

Elevene kan bruke programmet både på skolen og hjemme.

Programmet egner seg også meget godt i spesialundervisningen for elever med lese- og skrivevansker eller konsentrasjonsvansker. Elevene kan få gjentatte repetisjoner innen de områdene de strever med.

Lesetreet brukes også i voksenopplæringen, hvor programmet blir brukt i norskopplæringen av minoritetsspråklige.

Lesetreet, lese- og skrivedrill, finnes i både bokmål og nynorsk målform.

Programmet er enkelt og brukervennlig.

Les mer »

Lesetreet, grunnleggende norsk

Lesetreet, grunnleggende norsk, er et pedagogisk dataprogram med oppgaver rettet mot utvidelse av ordforråd og begreper innen ulike temaer, som mennesker, dyr, bolig, mat, i alt 39 kategorier. Programmet tar også for seg enkel grammatikk. Grammatikkoppgavene viser hvordan substantivene bøyes i entall og flertall og hvordan verbene bøyes i rett tid. Innenfor hvert tema finnes en faktatekst som omhandler temaene. Faktatekstene egner seg godt til lesetrening og samtale.

De ulike kategoriene følges opp av arbeidsark, hvor elevene får ekstra trening i enkel grammatikk, som bøying av substantiv i entall og flertall og bøying av aktuelle verb i rett tid.

Teksten støttes av fargerike bilder og lyd. Lyden er innlest, ikke syntetisk, slik at uttalen er riktig.

Lesetreet, grunnleggende norsk, retter seg mot elever i grunnskolen. De enkleste oppgavene kan brukes helt ned på 1. og 2. trinn.

Programmet egner seg meget godt for minoritetsspråklige elever og ellers alle elever som trenger ekstra øvelse innen innlæring av ord og begreper og enkel grammatikk.

Lesetreet brukes også i voksenopplæringen, hvor programmet blir brukt i norskopplæringen av minoritetsspråklige.

Lesetreet, grunnleggende norsk, finnes i både bokmål og nynorsk målform.

Programmet er enkelt og brukervennlig.

Les mer »

Dette mener brukerne om Lesetreet