Brukerveiledning Grunnleggende norsk


Lese ord

Velg kategori. Velg deretter underkategori. Velg oppgaven "Lese ord" i øverste rad i skjermbildet. Ordet vil først vises i ubestemt form, entall, deretter bestemt form, entall. Ordet følges av ett bilde. Deretter vises ordet i bestemt form, entall og til slutt i bestemt form, flertall. Ordet vil her følges av to bilder. Det er mulighet for å høre ordet ved å klikke på knappen med bilde av høyttaler. Trykk "neste" eller "enter" for å komme til neste ord.
Det er innspilt lyd, ikke syntetisk lyd, med riktig uttale.

Skrive ord

Eleven velger samme kategori og underkategori som de har jobbet med i oppgaven «Lese ord». Velg oppgaven "Skrive ord" i øverste rad i skjermbildet. Dersom eleven er i tvil, er det mulig å få hjelp ved å peke på spørsmålstegnet til høyre i skjermbildet. Skriv ordet på den stiplede linjen. Hvis ordet er riktig skrevet, vises et godkjenttegn. Trykk "neste" eller "enter" for å komme til neste ord.

Lese setning

Eleven velger samme kategori og underkategori som han/hun har jobbet med i oppgaven «Lese ord». Velg oppgaven "Lese setning" i øverste rad i skjermbildet. Les setningen. Det er mulighet for å høre setningen ved å klikke på knappen med bilde av en høyttaler. Trykk "neste" eller "enter" for å komme til neste setning.
Det er innspilt lyd, ikke syntetisk lyd, med riktig uttale.

Utfylling

Eleven velger samme kategori og underkategori som han/hun har jobbet med i oppgaven «Lese ord». Eleven skriver ordet i rett tall (entall/flertall) og form (ubestemt/bestemt form). Trykk "neste" eller "enter". Hvis ordet er riktig, vil ny setning vises i skjermen.

Repetert lesing

Repetert lesing er faktatekster om ord og begreper elevene har arbeidet med i de foregående oppgavene. Tekstene kan egne seg som repetert lesing, hvor elevene skal lese samme tekst flere ganger og etter hvert få mer flyt, sammenheng og forståelse av teksten. Det kan være lurt å øve på deler av teksten før en leser hele teksten sammenhengende. Tekstene kan også brukes til høytlesing. Her er rikelig med muligheter til å lære mer om et tema og til spørsmål og samtale.

Arbeidsark

Med til programmet, hører også arbeidsark, hvor elevene får en repetisjon av ordene og begrepene de har arbeidet med i programmet. Det er et arbeidsark for substantiv og et arbeidsark for verb. En bruker tab-tasten for å manøvrere i programmet. En må bruke scrollbaren for å scrolle seg nedover i arket slik at en får tilgang til alle oppgavene i skjermen. Elevene skal her bruke ord fra ordlisten, og fylle ordene inn i skjemaet. Trykk "enter". Er ordene riktig skrevet, markeres disse som blå. Ord som er feil skrevet, blir markert som røde.
Arbeidsarkene kan lagres som en pdf-fil og printes ut.

For elever som skal bruke programmet hjemme

Elever som skal bruke programmet hjemme, kan logge på enten med Feide eller med skolens lisensnøkkel. Programmet må ikke overdras til personer utenfor hjemmet.