Ofte stilte spørsmål

Hva er Lesetreet?

Lesetreet, lese- og skrivedrill, er et pedagogisk dataprogram som hjelper den enkelte med å øve inn den ortografiske avkodingen av ordene. Ortografisk avkoding vil si at en tar utgangspunkt i hele ordet og avkoder ordet direkte (helordslesing).

Lesetreet, grunnleggende norsk, er et pedagogisk dataprogram rettet mot innlæring av ord og begreper, samt enkel grammatikk. Fokus i første omgang er innlæring av substantiv og verb innen ulike temaer, som mennesker, dyr, bolig, mat, i alt 39 temaer. Ordene følges av bilde og tale.

Både Lesetreet, Lese- og skrivedrill og Grunnleggende norsk har bokmål og nynorsk målform.

Hva slags enheter kan Lesetreet brukes på?

Lesetreet kan brukes på PC, Mac og alle typer nettbrett som har tilgang til internett.

Hvem kan bruke Lesetreet?

Lesetreet kan brukes i hel klasse, i grupper eller en-til-en. Alle trenger å øve!

Lesetreet, lese- og skrivedrill, er et pedagogisk dataprogram som hjelper den enkelte med å øve inn den ortografiske avkodingen av ordene. De enkleste oppgavene kan brukes helt ned på 1. og 2. trinn. Oppgavene hjelper elevene å gjenkjenne og lese komplekse grafemer og diftonger, høyfrekvente ortografiske mønstre, hele ord og høyfrekvente ikke lydrette ord.

Programmet egner seg også meget godt i spesialundervisningen for elever med lese- og skrivevansker eller konsentrasjonsvansker. Elevene kan få gjentatte repetisjoner innen de områdene de strever med.

Lese- og skrivedrill brukes også i voksenopplæringen, hvor programmet blir brukt i norskopplæringen av minoritetsspråklige.

Lesetreet, grunnleggende norsk, er et pedagogisk dataprogram rettet mot innlæring av ord og begreper, samt enkel grammatikk. De enkleste oppgavene kan brukes helt ned på 1. og 2. trinn.

Programmet egner seg meget godt for minoritetsspråklige elever og ellers alle elever som trenger ekstra øvelse innen innlæring av ord og begreper og enkel grammatikk.

Grunnleggende norsk brukes også i voksenopplæringen, hvor programmet blir brukt i norskopplæringen av minoritetsspråklige.

Lesetreet kan brukes i hel klasse, i grupper eller en-til-en. I hel klasse kan Lesetreet brukes som en av flere oppgaver i et lese- og skrivekurs og også i stasjonsundervisning. Lesetreet kan brukes i grupper ved hjelp av en interaktiv tavle. Elevene kan bruke Lesetreet enkeltvis som en av oppgavene i et intensivt og tilpasset lesekurs eller til daglig øving.

Elevene kan bruke programmet både på skolen og hjemme.

Kan programmet brukes av minoritetsspråklige elever?

Lesetreet kan brukes av minoritetsspråklige elever, både barn og voksne. Det vil da være en fordel at en lærer/spesialpedagog forsikrer seg om at ordene leses og uttales rett første gang, slik at ordbildene ikke fester seg som et feillært ordbilde.

Hvilke målformer finnes det for Lesetreet?

Lesetreet finnes i både bokmål og nynorsk målform.

Hvordan får en tilgang til Lesetreet?

For nye brukere: Bestill Lesetreet ved å benytte bestillingsskjemaet under fanen "Bestilling" i øverste rad på nettsiden.

Lesetreet er tilknyttet Feide. Alle Feide-brukere kan logge inn i Lesetreet ved bruk av Feide-innlogging. Vi ønsker at flest mulig bruker Feideinnlogging. Dataansvarlig på skolen må da åpne for tilgang til programmet. Vi sender en databehandleravtale hvis dette er ønskelig.

For de skolene som ikke er tilknyttet Feide, vil vi sende en lisensnøkkel snarest. Det er enkel tilgang til Lesetreet via linken: https://www.lesetreet.no/lisensnøkkel

Hver enkelt skole har en unik lisensnøkkel. Lisensnøkkelen er den samme så lenge skolen abonnerer på Lesetreet.

Hvilke typer lisenser finnes?

Lesetreet finnes kun i SkoleHjemlisens.
SkoleHjemlisens innebærer at programmet kan brukes av alle skolens elever, både på skolen og hjemme.

Hvilke nettlesere er best å benytte ved bruk av Lesetreet?

Lesetreet er en skyapplikasjon og kan brukes i alle nettlesere. Vi vil ikke anbefale å bruke Internet Explorer, da denne nettleseren gjør bildene uskarpe.

Hva er prisen for programmet?

Lesetreet er et program bestående av to moduler: Lesetreet, lese- og skrivedrill og Lesetreet, grunnleggende norsk.

Pris samlet for de to mudulene er kr 2 800,- eks. mva.

Små skoler (under 50 elever) vil få 50% rabatt. Prisen blir indeksregulert i tråd med prisutviklingen i samfunnet.

Hvem har laget programmet?

Lesetreet er laget av et team, bestående av mennesker med ulike kompetanseområder: Spesialpedagog utdannet ved Universitetet i Oslo med lang erfaring i skolen og utviklere av pedagogiske læreprogrammer og dataspill.

Kontakt: E-post: bjorg@genely.no. Telefon: 40 45 44 30. For teknisk support: E-post: knut@genely.no. Telefon: 40 45 44 10.