Om Lesetreet, lese- og skrivedrill

Et pedagogisk læreprogram:

Lesetreet er et lese- og skrivedrillprogram som hjelper den enkelte med å øve inn den ortografiske avkodingen av ordene. Ortografisk avkoding vil si at en tar utgangspunkt i hele ordet og avkoder ordet direkte (helordslesing). Ved å lese et ord gjentatte ganger, vil man etter hvert kjenne igjen ordet som et ordbilde. Det gjør at man slipper å stave seg gjennom ordet og man vil kunne lese hurtigere og mer nøyaktig.

Målform:

Programmet inneholder både bokmål og nynorsk målform.

Om oppgavene:

Oppgavene tar for seg de ulike lydene som elevene ofte strever med. Noen lyder uttales likt, men skrives på forskjellige måter. Derfor er det nyttig å øve ekstra på disse.

Lesetreet tar for seg disse lydene:

For mange elever er det nødvendig med gjentatte repetisjoner før ordbildet fester seg i langtidsminnet slik at det kan hentes fram på en rask måte. Det er også viktig at eleven møter ordene i ulike sammenhenger, slik at læringen kan overføres til ulike situasjoner.

Innen hvert hovedområde, er det 5 deloppgaver:

Målgruppe:

Lesetreet kan brukes i hel klasse, i grupper eller en-til-en for alle elever i grunnskolen. Alle trenger å øve! De enkleste oppgavene kan brukes helt ned på 1. og 2. trinn.

Programmet egner seg også meget godt i spesialundervisningen for elever med lese- og skrivevansker eller konsentrasjonsvansker. Elevene kan få gjentatte repetisjoner innen de områdene de strever med.

Lese- og skrivedrill brukes også i voksenopplæringen, hvor programmet blir brukt i norskopplæringen av minoritetsspråklige.

Enkelt:

Programmet er strukturert, enkelt og brukervennlig.

SkoleHjemlisens:

Det finnes kun SkoleHjemlisens, da det er ønskelig at elevene også skal øve videre hjemme på det de har trent på på skolen. Programmet kan dermed brukes av alle skolens elever både på skolen og hjemme. Når elevene skal bruke programmet hjemme, kan eleven logge seg inn med Feideinnlogging eller med skolens lisensnøkkel.

En lisens gjelder for alle skolens PC-er/nettbrett og alle skolens elever, både på skolen og hjemme.

Rimelig pris:

Lesetreet er et program bestående av to moduler:

Lesetreet, lese- og skrivedrill og Lesetreet, grunnleggende norsk.

Pris samlet for de to mudulene ligger på kr 2 800,- eks. mva.

Små skoler (under 50 elever) vil få 50% rabatt. Prisen blir indeksregulert i tråd med prisutviklingen i samfunnet.