Om Lesetreet, grunnleggende norsk

Et pedagogisk læreprogram:

Lesetreet, grunnleggende norsk, er et pedagogisk dataprogram rettet mot innlæring av ord og begreper, samt enkel grammatikk. Fokus i første omgang er innlæring av substantiv og verb innen ulike temaer, som mennesker, dyr, bolig, mat, i alt 38 temaer. Ordene følges av bilde og tale. Det er lagt vekt på bøying av substantiv i riktig kjønn og tall. Videre får elevene trening i å bruke de ulike formene av verbet i riktig tid.

Med til programmet, hører også arbeidsark, hvor elevene får en repetisjon av oppgavene de har arbeidet med i programmet.

Om oppgavene:

Oppgavene tar for seg innlæring av ord og begreper (substantiv og verb) innen forskjellige temaer, i alt 38 temaer. Innen hvert hovedområde, er det 5 deloppgaver:

Substantivene skal bøyes i riktig kjønn, entall og flertall.

Til hver av kategoriene følger det med arbeidsark for substantiv og verb, hvor elevene kan repetere ordene de har lært og øve seg på å bøye substantiv i entall og flertall og verbene i rett tid. Arbeidsarkene kan lagres som en pdf-fil og printes ut.

Målgruppe:

Lesetreet, grunnleggende norsk kan brukes i hel klasse, i grupper eller en-til-en for alle elever i grunnskolen. Alle trenger å øve! De enkleste oppgavene kan brukes helt ned på 1. og 2. trinn.

Programmet egner seg meget godt for minoritetsspråklige elever, både barn og voksne, og ellers alle elever som trenger ekstra øvelse innen innlæring av ord og begreper og enkel grammatikk. Grunnleggende norsk passer godt inn som en del av et lese- og skrivekurs eller i stasjonsundervisning.

Målform:

Programmet inneholder både bokmål og nynorsk målform.

Enkelt:

Programmet er strukturert, enkelt og brukervennlig.

SkoleHjemlisens:

Det finnes kun SkoleHjemlisens, da det er meget ønskelig at elevene også skal øve videre hjemme på det de har trent på på skolen. Programmet kan dermed brukes av alle skolens elever både på skolen og hjemme. Når elevene skal bruke programmet hjemme, kan eleven logge seg inn med Feideinnlogging eller med skolens lisensnøkkel.

En lisens gjelder for alle skolens PC-er/nettbrett og alle skolens elever, både på skolen og hjemme.

Rimelig pris:

Lesetreet er et program bestående av to moduler:
Lesetreet, lese- og skrivedrill og Lesetreet, grunnleggende norsk.

Pris samlet for de to mudulene ligger på kr 2 800,- eks. mva.

Små skoler (under 50 elever) vil få 50% rabatt. Prisen blir indeksregulert årlig i tråd med prisutviklingen i samfunnet.