Pris

Lesetreet er et program bestående av to moduler:

Lesetreet, lese- og skrivedrill og Lesetreet, grunnleggende norsk.

Pris samlet for de to mudulene er kr 2 800,- eks. mva. Prisen blir indeksregulert i tråd med prisutviklingen i samfunnet.

Små skoler (under 50 elever) vil få 50% rabatt.

Det er ikke tillatt å overdra lisensen til andre personer utenfor hjemmet.